������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������227 2 2 ll ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ axtarışın nəticəsi